apie mus

        VADOVO ŽODIS

VYKSTANT NUOLATINIAMS POKYČIAMS VISUOMENĖJE BEI RINKOJE YPAČ  SVARBU NUOLAT ORIENTUOTIS Į NAUJAUSIAS TECHNOLOGIJAS BEI LANKSČIAI IR KŪRYBIŠKAI DERINTI BENDROVĖS STRATEGIJĄ IR VEIKLĄ, SIEKIANT MAKSIMALIAI ATITIKTI IR PATENKINTI VISUOMENĖS, KLIENTŲ POREIKIUS. 
UAB „VILTECHNA“ BENDROVĖS PAGRINDINĖ VEIKLA - SAUGAUS EISMO KONTROLĖS SISTEMŲ, INTELEKTUALIŲ TRANSPORTO SISTEMŲ (ITS), INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR SPRENDIMŲ KŪRIMAS, DIEGIMAS IR APTARNAVIMAS. KURDAMI ĮMONĖS FILOSOFIJĄ, GRINDŽIAME JĄ ESAMOMIS VERTYBĖMIS, AKCENTUODAMI TAI, KUO ORGANIZACIJA STIPRI, IR BANDANT ATSISAKYTI TRŪKUMŲ, SUKURTĄ VERTYBIŲ SISTEMĄ, FILOSOFIJĄ PLAČIAI SKLEIDŽIAME  ORGANIZACIJOJE, AIŠKINAME JOS PRASMĘ IR ASMENINĮ KIEKVIENO DALYVAVIMĄ REALIZUOJANT ŠIAS VERTYBES. MŪSŲ SUBURTA KOMANDA PASIRENGUSI DIRBTI KARTU, TEIKTI VIENAS KITAM VISOKERIOPĄ PARAMĄ BEI PASITIKĖTI VIENAS KITU. VYKDOMOS VEIKLOS RŪŠYS – INŽINERINIAI SPRENDIMAI IR JŲ KŪRIMAS, MODERNIŲ ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ DIEGIMAS TRANSPORTO SRITYJE, IŠMANUSIS MIESTŲ IR KELIŲ APŠVIETIMO VALDYMAS, ELEKTRONINĖS APARATŪROS REMONTAS IR PRIEŽIŪRA, TECHNINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO KONSULTACIJOS, TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, REGULIUOJANČIŲ GATVIŲ JUDĖJIMĄ, EKSPLOATAVIMAS. 
UAB  VILTECHNA  ILGALAIKĖ  STRATEGIJA – AKTYVIAI DALYVAUTI SAUGAUS EISMO IR KONTROLĖS LR KELIUOSE TOBULINIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROCESE, DALYVAUTI INTELEKTUALIŲ TRANSPORTO SISTEMŲ KŪRIMO PROCESE IR APRŪPINTI LIETUVOS KOMPETENTINGAS ORGANIZACIJAS BEI ĮMONES MODERNIA MATAVIMO ĮRANGA BEI TECHNINIAIS SPRENDIMAIS, ATITINKANČIAIS ŠIO LAIKMEČIO REIKALAVIMUS IR AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS STANDARTUS, ORIENTUOTIS Į PLĖTRĄ  TARPTAUTINĖSE RINKOSE, DIEGIANT NAUJAUSIAS KELIŲ INFRASTRUKTŪROS INFORMACINES TECHNOLOGINES SISTEMAS. 
BENDROVĖS VEIKLA REMIASI VERTYBIŲ SISTEMA, ORIENTUOTA Į KOMANDOS NARIŲ, KLIENTŲ, PARTNERIŲ TARPUSAVIO PAGARBĄ IR PASITIKĖJIMĄ, PROFESIONALUMĄ, ATSAKOMYBĘ. 
MŪSŲ MISIJA – TAPTI IŠMANIŲJŲ INŽINERINIŲ SPRENDIMŲ SAUGAUS EISMO KONTROLĖS, INTELEKTUALIŲ TRANSPORTO SISTEMŲ BEI MIESTŲ IR KELIŲ APŠVIETIMO SPRENDIMŲ SRIČIŲ NUOLAT TOBULĖJANČIAIS PROFESIONALAIS, ĮDIEGIMO INICIATORIAIS IR AKTYVIAIS DALYVIAIS, TIKSLU MAKSIMALIAI PATENKINTI KLIENTŲ BEI VISUOMENĖS POREIKIUS. 
MŪSŲ VIZIJA –BENDROVĖS VERTYBIŲ SISTEMA PAGRĮSTI BENDROVĖS DARBUOTOJŲ IR KLIENTŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI, ORIENTUOTI Į ABIPUSIO BENDRADARBIAVIMO IR NAUDINGUMO PRINCIPUS, TOBULĖJANTIS KŪRYBIŠKUMAS, INOVATYVUMAS IR AKTYVUMAS NAUJAUSIŲ TECHNOLOGIJŲ SRITYSE, ORIENTACIJA Į RINKOS LYDERIO POZICIJAS. 
 
 
DAINIUS DISKA

 

 

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

 


 

 


 

2013  m.                                  

 


 

 


 

2011 m. tapome asociacijos "ITS  Lietuva"

steigėju ir nariu.

     

 


 

 

PARTNERIAIS pasirinkome ilgametę patirtį turinčias ir gerai žinomas pasaulyje kompanijas. 

 


 

Pramoninių patalpų apšvietimo valdymo komponentai ir sprendimai.
Valstybinių automobilio numerių automatinio nuskaitymo ir atpažinimo įranga automobilių parkavimo aikštelių, įmonių teritorijų,

namų bendrijų įvažiavimo kontrolei.

Nuotolinis transporto priemonių identifikavimas radijo dažnių technologijos (RFID) pagalba.


 

 

Elektroniniai kelių apmokestinimo sprendimai.
Valstybinių automobilio numerių automatinio nuskaitymo ir atpažinimo sprendimai.
Elektroninio kelių apmokestinimo automatizuota pažeidimų kontrolė.


 


                                      

Automatinis autotransporto priemonių valstybinių numerių atpažinimas greitkeliuose ir duomenų perdavimas.

Sektorinis greičio matavimas.


 

Duomenų, skirtų nustatyti horizontalaus kelių žymėjimo kokybei ir jo priežiūrai, surinkimo ir duomenų bazės sudarymo sistema.


 

 

Sensoriniai davikliai, naudojami ITS sprendimuose: E-tolling, transporto priemonių klasifikavimui, geležinkelių pervažų saugumo sprendimams.

Duomenų, skirtų kelių/tiltų priežiūrai ir projektavimui, surinkimo sistema.

Nusižengimų automobilių parkavimo ir kitoms reglamentuojamoms administraciniais teisės aktais taisyklėms pažeidimų fiksavimo sistema.

 
Indikaciniai greičio matuokliai.
Transporto priemonių eismo apskaitos įranga.
Transporto priemonių detekcijos įranga.
 

Įranga vibracijos ir garso matavimui, testavimui. 
Įrangos kalibravimas.
 

 
Aktyvios greičio valdymo ir įspėjimo sistemos.
Kintantys ženklai.
Aktyvios pėsčiųjų perėjos.

 
Kelio dangos būklės parametrų, priklausančių nuo meteorologinių sąlygų, matavimas bekontakčiu būdu (spektro analizė), skirtas kelių priežiūros efektyvumui didinti.
Meteorologinių parametrų jutikliai.
 

 

 

Keleivinio ir krovininio geležinkelio transporto eismo saugumo padidinimo sistema, pagrįsta video stebėsena ir momentiniu informacijos perdavimu reagavimo padaliniams.

Daugiafunkciniai įrenginiai policijos, apsaugos pareigūnams.

 
Valdomi elektroniniai HID šviestuvų balastai.
Lauko apšvietimo valdymo komponentai.
Išmaniosios gatvių/kelių apšvietimo sistemos.
 

  
 
Išmaniosios lauko ir vidaus apšvietimo valdymo sistemos.
Šviesos šaltiniai.
 

Išmaniosios vidaus apšvietimo valdymo sistemos ir komponentai.


Plėsdami savo veiklą, bendradarbiavimo galimybių ieškome Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos rinkose. Didžiausias mūsų specialistų kvalifikacijos įvertinimas - kvietimas dalyvauti bendruose su Jenoptik Robot GmbH tarptautiniuose greičio kontrolės sistemų įrengimo projektuose.